Vik-Mo H

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Vik-Mo H

Vik-Mo H, Melberg T, Barvik S
20.06.1997
Sammendrag Verdien av koronar angiografi etter hjarteinfarkt hos uselekterte pasientar er omdiskutert. Denne studien omfattar 131 påfylgjande unge pasientar(< 50 år) som fekk utført koronar...
Melberg T, Vik-Mo H
20.06.1997
Sammendrag Undersøkelsen viser resultater fra 26 måneders EDB-basert monitorering i bruken av koronar angiografi ved Sentralsjukehuset i Rogaland. Pasientene fra de to delene av fylket ble henvist...
Omland T, Aakvaag A, Vik-Mo H
10.03.1997
Sammendrag Sirkulerende konsentrasjoner av de kardiale natriuretiske peptidene atrial natriuretisk faktor (ANF), N-terminal pro-ANF (pro-ANF) og type B (brain) natriuretisk peptid (BNP) er alle...