Melberg T

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Melberg T

Vik-Mo H, Melberg T, Barvik S
20.06.1997
Sammendrag Verdien av koronar angiografi etter hjarteinfarkt hos uselekterte pasientar er omdiskutert. Denne studien omfattar 131 påfylgjande unge pasientar(< 50 år) som fekk utført koronar...
Melberg T, Vik-Mo H
20.06.1997
Sammendrag Undersøkelsen viser resultater fra 26 måneders EDB-basert monitorering i bruken av koronar angiografi ved Sentralsjukehuset i Rogaland. Pasientene fra de to delene av fylket ble henvist...