Levang OW

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Levang OW

Levang OW
10.03.1999
Aortafeil er langt den vanligste av de ervervede klaffefeil, spesielt i de nordiske land. I Norge opereres ca. 500 pasienter hvert år og antallet synes å være noe økende. Det har vært en nedgang i...
Drogset JO, Haaverstad R, Levang OW, Dalaker M, Bjerkeset T
10.06.1997
Sammendrag I perioden 1977-95 ble 20 pasienter, 12 menn og åtte kvinner, operert for karsinoid bronkialtumor ved Regionsykehuset i Trondheim og ved Innherred sykehus. Oppfølgingstiden var median 7,5...