Forskning i alternativ medisin

Borchgrevink CF Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Vel 300000 nordmenn oppsøker alternativ medisinsk behandling årlig. Den dokumenterte effekt er sparsom. Jeg har ikke funnet studier som viser effekt av kinesiologi. Fotsoneterapi har vesentlig vært studert i Danmark. Erfaringsbasert er effekten god, men det er få kontrollerte undersøkelser. Det foreligger flere studier, også kontrollerte, som viser effekt av healing, vesentlig ved psykosomatiske lidelser. Metaanalyser og oversiktsartikler viser at akupunktur er effektivt mot kvalme og sannsynligvis har en positiv virkning på slagpasienter og pasienter med kroniske smerter. Det er tvilsomt om akupunktur har effekt ved astma og ved avhengighet. Homøopatisk forskning bryter med det grunnleggende prinsipp om individualisert behandling. Det er mange enkeltstudier som viser effekt, men den samlede forskning kan ikke gi et definitivt svar på om homøopati er bedre enn placebo. Generelt er forskning på alternativ medisin av dårlig kvalitet. Pasientenes positive erfaring bør likevel være tilstrekkelig til autorisasjon av yrkesutøverne. Det bør muligens kreves mer for å få studiestøtte, og iallfall for å få refusjon fra Rikstrygdeverket. Begrepet “alternativ medisin” bør erstattes med “komplementær medisin”.

Anbefalte artikler