Yrkesskader og langtidssykmeldinger i perioden 1989-93

Lien L, Nygård JF, Mowé G, Tellnes G Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Det finnes i Norge ingen fullstendig oversikt over yrkesskadenes utbredelse og forløp. Årlig meldes det ca. 25000 yrkesskader til arbeidstilsynet. Beregninger viser at yrkesskadene meldt til arbeidstilsynet utgjør ca. en tredel av alle skader som kan tilskrives arbeidsmiljøet, og at de yrkesskader som meldes, vanligvis er skader som forventes å gi trygdeytelser etter kapittel 11 i lov om folketrygd. Formålet med denne undersøkelsen er å beskrive omfanget av langtidssykmeldinger som har resultert i godkjente yrkesskader etter kapittel 11 i lov om folketrygd.

Hovedfunnet fra undersøkelsen er at det årlige antall nye tilfeller av alvorlige yrkesskader er redusert med 35% fra 1990 til 1993, og at nedgangen har funnet sted i alle aldersgrupper, blant begge kjønn og i alle fylker. Andelen langtidssykmeldte registrert med alvorlige yrkesskader er redusert fra 1,9% i 1989 til 1,5% i 1993. Ulike forklaringsmodeller diskuteres i artikkelen.

Anbefalte artikler