Yrkesskader og langtidssykmeldinger i perioden 1989-93

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Det finnes i Norge ingen fullstendig oversikt over yrkesskadenes utbredelse og forløp. Årlig meldes det ca. 25000yrkesskader til arbeidstilsynet. Beregninger viser at yrkesskadene meldt til arbeidstilsynet utgjør ca. en tredel avalle skader som kan tilskrives arbeidsmiljøet, og at de yrkesskader som meldes, vanligvis er skader som forventes å gitrygdeytelser etter kapittel 11 i lov om folketrygd. Formålet med denne undersøkelsen er å beskrive omfanget avlangtidssykmeldinger som har resultert i godkjente yrkesskader etter kapittel 11 i lov om folketrygd.

  Hovedfunnet fra undersøkelsen er at det årlige antall nye tilfeller av alvorlige yrkesskader er redusert med 35% fra1990 til 1993, og at nedgangen har funnet sted i alle aldersgrupper, blant begge kjønn og i alle fylker. Andelenlangtidssykmeldte registrert med alvorlige yrkesskader er redusert fra 1,9% i 1989 til 1,5% i 1993. Ulikeforklaringsmodeller diskuteres i artikkelen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media