Mowé G

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mowé G

Lien L, Nygård JF, Mowé G, Tellnes G
10.05.1997
Sammendrag Det finnes i Norge ingen fullstendig oversikt over yrkesskadenes utbredelse og forløp. Årlig meldes det ca. 25000 yrkesskader til arbeidstilsynet. Beregninger viser at yrkesskadene meldt...
Wergeland E, Bjerkedal T, Andersen A, Mowé G
20.01.1997
Sammendrag For å anslå forbruket av yrkesskadetrygd ved yrkesrelaterte sykdommer som gir rett til erstatning etter folketrygdloven, er situasjonen for pasienter med pleuramesoteliom undersøkt...