Lien L

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lien L

Sandvig A, Hewitt S, Wøien G, Graff-Iversen S, Lien L
20.06.1997
Sammendrag I denne artikkelen presenteres resultater fra tre runder med hjerte- og karundersøkelser av menn og kvinner i alderen 40-42 år i Hedmark fylke i 1988, 1991 og 1994. Disse sammenliknes med...
Lien L, Nygård JF, Mowé G, Tellnes G
10.05.1997
Sammendrag Det finnes i Norge ingen fullstendig oversikt over yrkesskadenes utbredelse og forløp. Årlig meldes det ca. 25000 yrkesskader til arbeidstilsynet. Beregninger viser at yrkesskadene meldt...