Klinisk diagnostikk av dyp venetrombose etter hofteprotesekirurgi

Andreassen G, Dahl OE Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Protesekirurgi i hofteleddet er forbundet med en høy frekvens av dyp venøs trombose. Som et ledd i en større undersøkelse ble det utført en substudie hvor vi så på forekomsten av klinisk dyp venøs trombose den første uken etter hofteprotesekirurgi. Vi ønsket å få svar på om daglige rutinemessige samtaler og eventuelt kliniske undersøkelser av pasientene utført av visittgående leger, var god nok metode for å avsløre om pasienten hadde postoperativ dyp venøs trombose. Det var 258 pasienter som fullførte undersøkelsen. Tromboseprofylakse (dextran 70, lavmolekylært heparin (dalteparin) og knekorte elastiske strømper) ble gitt i løpet av den første postoperative uken. Bilateral venografi ble utført på dag 7 etter operasjonen og viste dyp venøs trombose hos 16% av pasientene. Visittgående leger påviste ikke kliniske tegn til dette hos noen av pasientene. Dyp venøs trombose den første uken etter hofteprotesekirurgi synes ikke å være tilgjengelig for klinisk diagnostikk.

Undersøkelsen avdekket en høy forekomst av subklinisk dyp venøs trombose den første uken etter hofteprotesekirurgi, noe som kan forårsake fatal lungeemboli og posttrombotisk syndrom. Undersøkelsen bekrefter hvor viktig det er ytterligere å forbedre tromboseprofylaksen etter hofteprotesekirurgi.

Anbefalte artikler