Dahl OE

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dahl OE

Andreassen G, Dahl OE
30.05.1997
Sammendrag Protesekirurgi i hofteleddet er forbundet med en høy frekvens av dyp venøs trombose. Som et ledd i en større undersøkelse ble det utført en substudie hvor vi så på forekomsten av klinisk...
Dahl OE
10.06.1996
Hva betyr likeverdige legemidler? Erling Gjengedal & Gisle Uppheim publiserer i dette nummer av Tidsskriftet resultatet av en undersøkelse som setter søkelyset på uheldige sider ved å...