Genetiske og miljømessige faktorer ved kolorektal kreft

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Forekomsten av tykktarmskreft har økt de siste 30 årene i Norge og er den andre og tredje hyppigste nydiagnostisertekreftformen hos henholdsvis kvinner og menn.

  Familiær adenomatøs polypose, en form for arvelig kolorektal kreft, skyldes primært inaktivering avtumorsuppressorgenet for familiær adenomatøs polypose (APC). Proteinet kodet av dette genet har en mulig rolle icelle-celle-signaloverføring eller adhesjon ved binding til kateniner som igjen bindes til celleadhesjonsmolekyletE-kadherin, eller i forankring av cytoskjelettet.

  Både nedarvede og somatiske APC-mutasjoner fører til et forkortet protein på grunn av introduksjon av en stoppkode.Plasseringen av de nedarvede mutasjonene synes å korrelere med graden av polypose.

  Stekemutagenet PhIP gir spesifikke mutasjoner i Apc-genet i rotter, og er en mulig årsak til somatiske mutasjonerogså i mennesker. Min-mus med mutert Apc-gen er en god modell for å studere både danning og hemming av nedarvet ogsporadisk kreft i tynn- og tykktarm.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media