Steffensen I-L

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Steffensen I-L

Holme JA, Steffensen I-L, Brunborg G, Becher G, Alexander J
30.06.1999
Sammendrag Det er publisert en viktig undersøkelse der 3-klor-4-(diklormetyl)-5-hydroksi-2[5 H ]-furanon (MX; CAS no 77439-76-0), som dannes under klorering av humusholdig drikkevann, ble funnet å...
Vikse R, Reistad R, Steffensen I-L, Paulsen JE, Nyholm SH, Alexander J
10.01.1999
Sammendrag Siden begynnelsen av dette århundret har man i den vestlige verden sett en økning i insidensen av aldersjustert kreft på ca. 1% årlig, og kreft er nå en av de viktigste dødsårsakene...
Steffensen I-L, Paulsen JE, Alexander J
30.05.1997
Sammendrag Forekomsten av tykktarmskreft har økt de siste 30 årene i Norge og er den andre og tredje hyppigste nydiagnostiserte kreftformen hos henholdsvis kvinner og menn. Familiær adenomatøs...