Akillesseneruptur

Helgeland J, Odland P, Hove LM Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


38 pasienter som var behandlet for akillesseneruptur, ble innkalt til etterkontroll. Hensikten var å sammenlikne resultatet av operativ og ikke-operativ behandling. 21 av pasientene var behandlet operativt og 17 ikke-operativt. Oppfølgingstiden var 6-53 måneder. Det var tre tilfeller av alvorlige komplikasjoner i gruppen av ikke-opererte pasienter, mot ingen i gruppen av opererte. Det var 14 tilfeller av mindre komplikasjoner blant de opererte og ti blant de ikke-opererte pasientene. Sju av de opererte og fire av de ikke-opererte har fått ankelbevegelsen innskrenket. Tre av de opererte og én av de ikke-opererte har fått økt ankelbevegelse i dorsal og plantar retning. De ikke-opererte har fått en signifikant nedsatt evne til plantarfleksjon i den skadede foten sammenliknet med frisk fot (p = 0,03). Flere rerupturer og større reduksjon i muskelmasse blant de ikke-opererte taler for å anbefale operativ behandling, men ikke-operativ behandling kan være et akseptabelt alternativ til mindre aktive og eldre personer.

Anbefalte artikler