Hove LM

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hove LM

Helgeland J, Odland P, Hove LM
10.05.1997
Sammendrag 38 pasienter som var behandlet for akillesseneruptur, ble innkalt til etterkontroll. Hensikten var å sammenlikne resultatet av operativ og ikke-operativ behandling. 21 av pasientene var...
Hove LM
30.10.1996
I løpet av de siste ti år har det skjedd en markert økning av interessen for brudd i distale radius. Abraham Colles’ optimistiske formulering i 1814 om at dette var et brudd som ville tilhele uten å...