Odland P

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Odland P

Helgeland J, Odland P, Hove LM
10.05.1997
Sammendrag 38 pasienter som var behandlet for akillesseneruptur, ble innkalt til etterkontroll. Hensikten var å sammenlikne resultatet av operativ og ikke-operativ behandling. 21 av pasientene var...