Wisborg T

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Wisborg T

Wisborg T
20.10.1999
Sammendrag Statens luftambulanse er en helsepolitisk tung og kostbar satsing. På tross av dette er det ikke fastlagt hvordan det medisinsk-faglige ansvar for de anestesilegebemannede...
Wisborg T, Brattebø G
10.04.1997
Sammendrag Spinalanestesi har lenge vært benyttet ved dagkirurgi, men frykten for den såkalte postspinale hodepine hos yngre pasienter har likevel gjort at mange anestesiologer ikke rutinemessig...
Brattebø G, Wisborg T
10.11.1996
Behandlingen av pasienter med hjertestans er en av de tilstander som er mest gjennomdiskutert. Det finnes europeiske retningslinjer som i detalj beskriver tiltak, medikamentdoser og rekkefølge i...