Myking AO

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Myking AO

Berentsen S, Myking AO, Andreassen AH
10.04.1997
Sammendrag Vi omtaler en pasient med en 19 år lang sykehistorie med lymfocytære lungeinfiltrater. Etter åpen lungebiopsi i 1982 ble tilstanden oppfattet som kronisk lymfocytær pneumoni. I 1995 kunne...