Hemangiomer og vaskulære malformasjoner

Roald HE, Traaholt L, Åbyholm F, Abrahamsen TG, Bakke SJ Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I artikkelen presenteres deler av et opplegg for pasienter med hemangiomer og vaskulære malformasjoner. En systematisk tilnærming og oppfølging av disse pasientene letter både pasientenes og pårørendes situasjon. Samtidig sikrer et multidisiplinært samarbeid mellom ulike spesialister en optimal behandling, der alle behandlingsalternativer blir vurdert.

Anbefalte artikler