Ventrikkelkreft

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I et tiårsmateriale på 112 pasienter med kreft i ventrikkelen utgjorde tidligkreft 20%. Dette er en høy andel,sammenliknet med andre studier i Vesten. Endoskopisk omfang og diagnostikk diskuteres. Tidligkreft må ansees som enkurabel tilstand, og den absolutte femårsoverlevelsen er signifikant høyere enn overlevelsen for radikaloperertepasienter med kun infiltrerende kreft eller med regionale lymfeknutemetastaser. For den sistnevnte gruppen eroverlevelsen lav, rundt 10%. Utvidet reseksjon av regionale lymfeknuter (D2) kan tenkes å forbedre resultatene.Operasjonsmortaliteten var 8%, og skyldtes først og fremst kreftkakeksi og hjertesykdom. Ingen døde etteranastomoselekkasje. Våre resultater med et titall krefttilfeller per år tilsier ikke at disse pasientene fikk et fordårlig tilbud i forhold til pasienter i andre publiserte erfaringsmaterialer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media