Ventrikkelkreft

Wasmuth HH, Thorsen G, Nordgård K, Gjesdahl C Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I et tiårsmateriale på 112 pasienter med kreft i ventrikkelen utgjorde tidligkreft 20%. Dette er en høy andel, sammenliknet med andre studier i Vesten. Endoskopisk omfang og diagnostikk diskuteres. Tidligkreft må ansees som en kurabel tilstand, og den absolutte femårsoverlevelsen er signifikant høyere enn overlevelsen for radikalopererte pasienter med kun infiltrerende kreft eller med regionale lymfeknutemetastaser. For den sistnevnte gruppen er overlevelsen lav, rundt 10%. Utvidet reseksjon av regionale lymfeknuter (D2) kan tenkes å forbedre resultatene. Operasjonsmortaliteten var 8%, og skyldtes først og fremst kreftkakeksi og hjertesykdom. Ingen døde etter anastomoselekkasje. Våre resultater med et titall krefttilfeller per år tilsier ikke at disse pasientene fikk et for dårlig tilbud i forhold til pasienter i andre publiserte erfaringsmaterialer.

Anbefalte artikler