Thorsen G

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Thorsen G

Wasmuth HH, Thorsen G, Nordgård K, Gjesdahl C
10.03.1997
Sammendrag I et tiårsmateriale på 112 pasienter med kreft i ventrikkelen utgjorde tidligkreft 20%. Dette er en høy andel, sammenliknet med andre studier i Vesten. Endoskopisk omfang og diagnostikk...