Ellingsen I

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ellingsen I

Ellingsen I, Moseng J
20.03.1999
Sammendrag Verdens helseorganisasjon har i flere rapporter pekt på behovet for samarbeid mellom førstelinjetjenesten og sykehusene, samt helsetjenestens behov for oppfølging fra sykehusene om...
Grebstad JÅ, Eide GE, Gulsvik A, Ellingsen I
10.03.1997
Sammendrag Vi ville se om poliklinisk undersøkelse av 108 vanesnorkere kunne skille ut dem som ved senere innleggelse viste seg å ha nattlig hypoksemi. 30,6% hadde oksygendesaturasjonsindeks (ODI)...