Tjensvoll AB

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tjensvoll AB

Tjensvoll AB, Gilhus NE
10.02.1997
Sammendrag Alle 125 pasienter innlagt for senfølge etter poliomyelitt ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Sykehus i en fireårsperiode, ble vurdert klinisk med tanke på utvikling av postpoliosyndrom...