Øyhaugen S

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øyhaugen S

Wekre LL, Stanghelle JK, Lobben B, Øyhaugen S
10.02.1997
Sammendrag En kartlegging av norske poliopasienters medisinske og sosiale situasjon, samt deres behov for helsetjenester, ble foretatt ved hjelp av en spørreundersøkelse. Spørreskjemaet ble sendt til...