Legemangel, svangerskaps- og omsorgspermisjoner

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Legemangelen er fremdeles et stort problem i vårt land. I 1992 medgikk 344 (3,1%) legeårsverk til ulikeomsorgspermisjoner og redusert arbeidstid. Kvinnelige leger tok ut svangerskapspermisjon på gjennomsnittlig 34,7 uker.26% av mannlige leger som ble fedre i 1992, tok svangerskapspermisjon.

  Ikke-fødselsrelaterte permisjoner utgjorde 50 årsverk. Menn under 35 år tar hyppigere ut slik omsorgspermisjon enneldre kolleger, og oftere enn jevnalderende kvinnelige leger. Permisjonstiden er imidlertid betydelig lengre forkvinner, 15,1 uker mot 5,5 uker for menn. Permisjoner og redusert arbeidstid vil representere et minimum på 452legeårsverk (3,3%) i 2002. Dersom vi legger til grunn ett års svangerskapspermisjon og en forsiktig økning av andreomsorgspermisjoner, vil medgåtte årsverk øke til ca. 615 (4,5%). Disse prognoser bør få betydning ved planlegging avutdanningsbehov for å sikre kvalitet i helsetjenesten.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media