Forsdahl A

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Forsdahl A

Forsdahl A
30.06.1999
Kunnskap om krigspåkjenninger og helsesvikt har dessverre fått økende aktualitet Dette nummer av Tidsskriftet inneholder to artikler med relasjon til vår okkupasjonshistorie (1, 2). Den ene...
Andersen F, Herder O, Forsdahl A
10.04.1999
Sammendrag Det er i økende grad oppstått vanskeligheter med å få besatt kommunelegestillingene i Nord-Norge. I 1997 var gjennomsnittlig 28% av de faste stillingene ubesatt. Problemene var størst i de...
Eskeland M, Knutsen SF, Forsdahl A
10.02.1997
Sammendrag Legemangelen er fremdeles et stort problem i vårt land. I 1992 medgikk 344 (3,1%) legeårsverk til ulike omsorgspermisjoner og redusert arbeidstid. Kvinnelige leger tok ut...