Knutsen SF

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knutsen SF

Eskeland M, Knutsen SF, Forsdahl A
10.02.1997
Sammendrag Legemangelen er fremdeles et stort problem i vårt land. I 1992 medgikk 344 (3,1%) legeårsverk til ulike omsorgspermisjoner og redusert arbeidstid. Kvinnelige leger tok ut...