Glukose - venn eller fiende av den hypoksisk-iskemiske hjerne?

Rootwelt T Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Glukose er hjernens viktigste energikilde. Ved alvorlig hypoksi-iskemi kan anaerob glykolyse delvis erstatte oksidativ fosforylering som en kilde til energi, og høye glukosenivåer kan bedre energiproduksjonen i hjernen noe. Likevel har det vist seg at høye glukosenivåer før global iskemi hos voksne forsøksdyr øker hjerneskaden. Hos nyfødte forsøksdyr er resultatene artsavhengige. Betydningen av glukosenivået under og etter resusciteringen er mer usikkert. Det er gjort få kliniske intervensjonsundersøkelser, men noen retningslinjer kan likevel antydes.

Anbefalte artikler