Rootwelt T

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rootwelt T

Holmström H, Rootwelt T
30.08.1999
Sammendrag Tromboemboliske sykdommer finnes sjelden hos barn, men forekomsten øker, som uttrykk for mer komplisert og intensiv medisinsk behandling. I de siste årene har man fått økt kunnskap om...
Rootwelt T
20.02.1997
Sammendrag Glukose er hjernens viktigste energikilde. Ved alvorlig hypoksi-iskemi kan anaerob glykolyse delvis erstatte oksidativ fosforylering som en kilde til energi, og høye glukosenivåer kan...
Rootwelt T, Kjos R Rytter, Stiris TA, Whitelaw A
30.08.1996
Sammendrag I perioden 1.1.1990-30.6.1995 ble 39 barn med plexus brachialis-skade identifisert ved en stor norsk fødeavdeling, dvs. en insidens på 1,8/1000. I siste del av perioden som var preget av...