Leger som røyker

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Legene har endret sine røykevaner i større utstrekning enn befolkningen for øvrig. Jo færre leger som røyker, desto merinteressant er det å karakterisere den gruppen som fortsatt røyker.

  På bakgrunn av data fra Legekårsundersøkelsen har vi analysert likheter og forskjeller mellom legegrupper ut fraderes røykestatus. Hovedmaterialet består av 1047 av 1476 tilfeldig utvalgte norske leger (71%) som i 1993 besvarte etspørreskjema om livsstil.

  8% av de kvinnelige og 14% av de mannlige legene angav at de røykte daglig, mens 9% av de kvinnelige og 13% av demannlige legene karakteriserte seg som av-og-til-røykere. Det er flest dagligrøykere blant leger med kirurgiskespesialiteter (21%) og færrest blant samfunnsmedisinerne (5%). Legene som røyker daglig, har en dårligere subjektivhelseoppfatning enn ikke-røykende leger. De røykende legene drikker mer kaffe, bruker mer alkohol og benzodiazepiner ogmosjonerer sjeldnere enn sine kolleger.

  Det finnes fortsatt et betydelig røykesluttpotensial blant norske leger. Det bør vurderes om det fremtidige arbeidetmot røyking blant leger bør rettes mer spesifikt mot de mest utsatte gruppene, f.eks. kirurger og gynekologer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media