Kristoffersen M

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristoffersen M

Kristoffersen M, Piene H
30.01.1997
Sammendrag En arbeidsgruppe nedsatt av Statens helsetilsyn utarbeidet et skåreskjema til bruk ved tildeling av ventelistegaranti. Skåreskjemaet vektla kriterier bygd på Lønningutvalgets innstilling...
Kristoffersen M, Piene H
30.01.1997
Sammendrag Lønningutvalget kom med sin innstilling om prioritering innen helsevesenet i 1987. Det delte prioriteringene inn i fem nivåer. Annenprioritet skulle være for tiltak som er nødvendige i den...