Waaler HT

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Waaler HT

Waaler HT, Iversen T
10.12.1998
Sammendrag Køer og ventelister er sentrale problemer i norsk helsepolitisk debatt. Til grunn for denne debatten bør det ligge en forståelse av køers egenskaper. Vi har brukt et simuleringsprogram (...
Waaler HT, Guldvog B
10.12.1996
Sammendrag I en tidligere artikkel har vi vist at Norge har en ugunstig utvikling i middellevetid sammenliknet med Frankrike, Japan og andre OECD-land. I denne artikkelen diskuterer vi...
Hjort PF, Waaler HT, Tverdal A, Graff-Iversen S, Trygg K
20.10.1996
Sammendrag Fysisk aktivitet er viktig for helsen. Inaktivitet er en selvstendig risikofaktor for sykdom og forsterker aldringsprosessen. I spørreundersøkelser svarer befolkningen stort sett at de...
Waaler HT, Guldvog B
30.03.1996
Sammendrag Forskjeller i middellevetid mellom land er en viktig informasjonskilde for formulering av helsetjenestens mål og for prioritering i det forebyggende arbeidet. Artikkelen belyser...