Westin S

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Westin S

Westin S
10.12.1999
Sammendrag Det kan argumenteres for at trygdelovgivning og velferdspolitikk har hatt større betydning for folkehelsen i dette hundreåret enn de rent medisinske nyvinninger. Trygdene har bidratt til...
Westin S
30.09.1999
En bedre primærhelsetjeneste kan bli borte i legeflukt fra distriktene og politisk sommel Den bebudede og vedtatte fastlegeordningen kan bli et interessant anliggende for ettertidens historikere som...
Westin S
20.04.1999
Sammendrag Blant verdiene i denne artikkelserien er det særlig likhet og brorskap som sprenger rammene for det individuelle; de er som rettferdighet knyttet til forhold mellom individer og angir...
Westin S
28.02.1999
Fra 25. januar 1999 ble det igjen dyrere å gå til lege. Kanskje er det å ta vel kraftig i å antyde at det utløste et opprør blant landets leger. Men på allmennpraktikernes diskusjonssider på...
Pape K, Westin S
10.12.1998
Sammendrag Inspirert av 1000-årsjubileet i 1997 har vi tatt for oss noen medisinske aspekter ved middelalderens Trondheim, fra byens grunnleggelse i 997 til reformasjonen i 1536-37. Vi kjenner til at...
Westin S
20.09.1998
Sammendrag På lang sikt vil det bli nødvendig å skille mellom vanlige handelsvarer på den ene side og biologisk materiale, dyr og mat på den annen når det gjelder frihandel og transport over regions...
Westin S
30.08.1998
Det gjelder England denne gang, men likevel kan vi spørre oss om det som følger i kjølvannet av den såkalte Bristol-saken vil ha ringvirkninger til vår egen helsetjeneste. Britiske massemedier og...
Westin S, Brodal P
20.08.1998
Spørsmålet burde være unødvendig - alle medlemmer av Norsk Medisinstudentforening (Nmf) får Tidsskrift for Den norske lægeforening i posten. For tiden utgjør de 2035 av våre 2686 innenlandske...
Westin S
10.03.1998
Sammendrag Selv om Tidsskrift for Den norske lægeforening har en solid plass som vitenskapelig fagblad og kulturbærer for norske leger, er det trekk ved dagens mediesituasjon som bør vies...
Westin S
10.02.1998
Dagspressens appetitt på sensasjoner fra den medisinske forskningen synes å være grenseløs. Vanligvis handler det om alt som kan være farlig. Men den siste tiden har vi sett en dreining mot de gode...
Westin S
10.01.1998
Sammendrag Vår sosialpolitiske virkelighetsforståelse preger holdninger og handlinger i møter med pasienter, i utforming av forskningsspørsmål og i våre faglige prioriteringer. Under trykket av en...
Westin S
20.05.1997
Sivilt mot og bruk av profesjonell innsikt til å tale makt og øvrighet midt imot har gjennom tidene vært sett på med en viss beundring. Medisin og legestand har hatt mange personligheter med slike...
Torske H, Krüger Ø, Westin S
20.11.1996
Sammendrag I Klæbu oppstod det i november 1994 en omfattende epidemi av mage- og tarminfeksjon. Det ble gjennomført en spørreskjemaundersøkelse av alle husholdninger i kommunen for å kartlegge...
Andersen E, Grimsmo A, Haugen L, Relling SÅ, Westin S
20.09.1996
Sammendrag Fra 1.7.1993 ble det innført en tidsbegrensningsregel for rehabiliteringspenger (tidligere medisinsk attføring). Vi har sett på hvordan det gikk videre med dem som har nådd grensen på 52...