Beisland HO

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Beisland HO

Tveter KJ, Beisland HO, Andersen J Thorup, Wolf H, Ekman P, Johansson J-E, Kontturi M, Lehtonen T
10.11.1996
Sammendrag 707 pasienter med moderat prostatahyperplasi inngikk i en skandinavisk multisenterstudie over to år. Undersøkelsen var randomisert, prospektiv og dobbelt blind. Halvdelen av pasientene...