Videoassistert hjertekirurgi - fremtidens alternativ?

Saatvedt K, Dragsund M, Bie-Larsen R, Nordstrand K Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Perkutan angioplastikk blir i dag gjerne foretrukket fremfor koronar bypasskirurgi ved enkar eller tokarsykdom. Angioplastikk er imidlertid forbundet med høyere restenoseringsfrekvens. Nye miniinvasive koronarkirurgiske prosedyrer kan vise seg å bli et alternativ. En teknikk for videoassistert koronarkirurgi beskrives.

En begrenset fremre torakotomi legges i fjerde interkostalrom. Fremre nedadstigende gren av venstre koronararterie identifiseres. Indre brystveggsåre dissekeres ut ved hjelp av et 30. torakoskop som føres inn via egen incisjon i brystveggen. Disseksjonsinstrumenter og diatermikniv føres inn via torakotomiincisjonen. Heparin gis, og indre brystveggsåre anastomoseres til fremre nedadstigende gren av venstre koronararterie med vanlig suturteknikk uten bruk av hjerte-lunge-maskin. Hjertefrekvensen reduseres ved bruk av betablokkerinfusjon. Pasienten kan ekstuberes tidlig og mobiliseres som etter vanlig hjertekirurgi.

Anbefalte artikler