Ustabile brudd i distale radius

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I en prospektiv randomisert studie har vi sammenliknet resultatene ved behandling av ustabile distale radius-frakturer.41 pasienter med fraktur av typen Older 3 med mer enn 5 mm forkorting eller Older type 4 inngikk i undersøkelsen. Deble behandlet med lukket reposisjon og enten ekstern fiksasjon ad modum Hoffman eller perkutan pinning og gips. De blefulgt regelmessig frem til seks måneder postoperativt. De to gruppene var likt sammensatt, og behandlingsresultatenevurdert ut fra røntgenbilder og klinisk undersøkelse var gode i begge grupper. Vi fant ingen signifikante forskjellermellom gruppene. Det var én pasient i gruppen med ekstern fiksasjon som fikk vedvarende lett refleksdystrofi, men detvar ellers ingen alvorlige komplikasjoner. Det var ingen infeksjoner. På grunn av metodens enkelhet og lave kostnadervelger vi vanligvis pinning som behandling ved vår avdeling nå.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media