Ustabile brudd i distale radius

Ludvigsen TC, Johansen S, Svenningsen S Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I en prospektiv randomisert studie har vi sammenliknet resultatene ved behandling av ustabile distale radius-frakturer. 41 pasienter med fraktur av typen Older 3 med mer enn 5 mm forkorting eller Older type 4 inngikk i undersøkelsen. De ble behandlet med lukket reposisjon og enten ekstern fiksasjon ad modum Hoffman eller perkutan pinning og gips. De ble fulgt regelmessig frem til seks måneder postoperativt. De to gruppene var likt sammensatt, og behandlingsresultatene vurdert ut fra røntgenbilder og klinisk undersøkelse var gode i begge grupper. Vi fant ingen signifikante forskjeller mellom gruppene. Det var én pasient i gruppen med ekstern fiksasjon som fikk vedvarende lett refleksdystrofi, men det var ellers ingen alvorlige komplikasjoner. Det var ingen infeksjoner. På grunn av metodens enkelhet og lave kostnader velger vi vanligvis pinning som behandling ved vår avdeling nå.

Anbefalte artikler