Kvalitetsutvikling i allmennpraksis - utvikling og bruk av indikatorsett

Carlsen T, Claudi T, Cooper J, Telje J, Waaler HM Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Hvordan kan vi sikre at vi bruker våre kunnskaper og ferdigheter på rett måte? For å finne svaret trenger vi hjelpemidler som ikke hindrer det daglige arbeid, som bygger både på medisinsk og pedagogisk kunnskap, som ikke stiller store krav til databearbeiding, og som skaper lyst og mot til å dokumentere kvaliteten av eget arbeid. Dette er målsettingene for SATS (Sekretariat for utvikling av allmennmedisinske kvalitetsindikatorer), som lanserer en modell for kvalitetsutvikling i norsk allmennpraksis. Indikatorer belyser kvaliteten på avgrensede områder av praksis, og gjør det mulig å sette standard for kvalitet. EDB-verktøy brukes til å samle nøkkeldata og til å lage rapporter på legens egen datamaskin. Rapportene er utgangspunkt for kollegabasert læring i smågrupper. Gjennomføring av ett eller flere emner er godkjent i videre- og etterutdanningen. De første emnene som blir tilbudt, er diabetesomsorg, bruk av laboratoriet, diagnose og behandling av sår hals og diagnose og behandling av migrene. Indikatorsett og plan for gjennomføring av kvalitetssirkler blir presentert.

Anbefalte artikler