Kolstad A

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kolstad A

Husebekk A, Kolstad A, Dahl IMS, Skogen B
10.08.1998
Sammendrag I mars 1995 vedtok norske helsemyndigheter, etter råd fra Statens helsetilsyns faggruppe for høydosebehandling med autolog stamcellestøtte ved maligne lidelser, å desentralisere denne...
Kolstad A, Holte H, Kvaløy S, Jakobsen E, Erikstein B, Aurlien E, Kvalheim G, Bøhler PJ, Langholm R
10.09.1996
Erfaring med hematopoetiske stamceller høstet fra blod Sammendrag Ved Radiumhospitalet har vi i 1994 og 1995 benyttet høydosebehandling med stamcellestøtte fra blod istedenfor beinmarg ved malignt...