Talstad I

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Talstad I

Berentsen S, Talstad I
20.09.1996
Sammendrag Bestemmelse av homocysteinnivå i plasma og metylmalonsyrenivå i serum brukes i økende grad til påvisning av vitamin B12- og folatmangel. Ut fra klinisk vurdering og litteraturgjennomgang...