Årsland D

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Årsland D

Årsland D, Larsen JP
20.10.1998
Sammendrag De fleste pasienter med Parkinsons sykdom utvikler psykiatriske symptomer. Nesten halvparten av pasientene lider av depressive symptomer, med betydelige konsekvenser for livskvalitet både...
Årsland D
10.02.1998
Sammendrag Utredning, behandling og omsorg for pasienter med demens er en viktig oppgave for helsevesenet. Denne artikkelen gjennomgår medikamentell behandling av følelsesmessige og kognitive...
Årsland D, Laake K
30.09.1996
Sammendrag I artikkelen gjennomgår vi bakgrunnen for behandling med acetylkolinesterasehemmeren takrin ved Alzheimers sykdom, og kliniske forsøk med takrin blir drøftet kritisk. Resultatene viser at...