Anderssen S-H

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anderssen S-H

Størdal K, Anderssen S-H, Lunde JT, Andersen R, Sponheim L
30.10.1998
Sammendrag Barn med medfødte hørselstap (prevalens 1/1000) får med dagens screeningprogram stilt diagnosen uakseptabelt sent (median alder 28 måneder). Nyere screeningmetoder som otoakustiske...
Kolsrud E, Anderssen S-H
20.04.1997
Sammendrag Journaldata ble gjennomgått for alle nyfødte som i 1993 ble innlagt i vår intensivavdeling for nyfødte, og der fikk minst én dose antibiotika intravenøst. Opplysninger ved innleggelse...
Anderssen S-H, Silberg IE, Øglænd B, Fossen D
20.08.1996
Sammendrag Prenatale steroider har en veletablert plass i forebyggingen av neonatalt åndenødssyndrom og mortalitet hos barn i tilknytning til prematur fødsel. Praksis er endret de senere årene ved at...