Plexus brachialis-skader hos nyfødte

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I perioden 1.1.1990-30.6.1995 ble 39 barn med plexus brachialis-skade identifisert ved en stor norsk fødeavdeling, dvs.en insidens på 1,8/1000. I siste del av perioden som var preget av skjerpet oppmerksomhet, var insidensen 3,0/1000.Skulderdystocia var bemerket hos 74%, 44% ble født ved hjelp av vakuum og/eller tang, og gjennomsnittsvekten var 4300g. Sju barn (18%) har varig sekvele; tre med betydelig funksjonsnedsettelse. Hos barn med full normalisering skjeddedette i løpet av en måned hos 41%, i løpet av tre måneder hos 69% og i løpet av seks måneder hos 83%. Ifølgeinternasjonale retningslinjer bør barn uten tegn til albufleksjon ved tre måneders alder henvises til vurdering medhenblikk på operativ behandling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media