Plexus brachialis-skader hos nyfødte

Rootwelt T, Kjos R Rytter, Stiris TA, Whitelaw A Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I perioden 1.1.1990-30.6.1995 ble 39 barn med plexus brachialis-skade identifisert ved en stor norsk fødeavdeling, dvs. en insidens på 1,8/1000. I siste del av perioden som var preget av skjerpet oppmerksomhet, var insidensen 3,0/1000. Skulderdystocia var bemerket hos 74%, 44% ble født ved hjelp av vakuum og/eller tang, og gjennomsnittsvekten var 4300 g. Sju barn (18%) har varig sekvele; tre med betydelig funksjonsnedsettelse. Hos barn med full normalisering skjedde dette i løpet av en måned hos 41%, i løpet av tre måneder hos 69% og i løpet av seks måneder hos 83%. Ifølge internasjonale retningslinjer bør barn uten tegn til albufleksjon ved tre måneders alder henvises til vurdering med henblikk på operativ behandling.

Anbefalte artikler