Kjos R Rytter

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjos R Rytter

Rootwelt T, Kjos R Rytter, Stiris TA, Whitelaw A
30.08.1996
Sammendrag I perioden 1.1.1990-30.6.1995 ble 39 barn med plexus brachialis-skade identifisert ved en stor norsk fødeavdeling, dvs. en insidens på 1,8/1000. I siste del av perioden som var preget av...