Konservative forsøksgrupper ved samanliknande forsøk i klinisk medisin

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tabellar til beinveges avlesing

  Sammendrag

  For å finna ut det minste talet forsøkspersonar som trengst til eit klinisk forsøk, må ein først ta stilling til denventa differansen mellom dei to gruppene. Deretter må ein vurdera kva som er akseptabel risiko for feil slutning omsignifikans (bq) eller feil slutning om ingen signifikans (br). Når dette er gjort, kan ein finna talet påforsøkspersonar ut frå enkle tabellar. Artikkelen presenterer slike tabellar for klassiske komparative studiar,overlevingsstudiar og gruppesekvensielle forsøksplanar. Sekvensielle forsøk kan ofte gi store innsparingar pågruppestorleiken samanlikna med fastgruppeforsøk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media