Konservative forsøksgrupper ved samanliknande forsøk i klinisk medisin

Lehmann EH, Sandvik H Om forfatterne
Artikkel

Tabellar til beinveges avlesing

Sammendrag


For å finna ut det minste talet forsøkspersonar som trengst til eit klinisk forsøk, må ein først ta stilling til den venta differansen mellom dei to gruppene. Deretter må ein vurdera kva som er akseptabel risiko for feil slutning om signifikans (bq) eller feil slutning om ingen signifikans (br). Når dette er gjort, kan ein finna talet på forsøkspersonar ut frå enkle tabellar. Artikkelen presenterer slike tabellar for klassiske komparative studiar, overlevingsstudiar og gruppesekvensielle forsøksplanar. Sekvensielle forsøk kan ofte gi store innsparingar på gruppestorleiken samanlikna med fastgruppeforsøk.

Anbefalte artikler