Lehmann EH

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lehmann EH

Lehmann EH, Sandvik H
10.01.1997
Sammendrag I gruppesekvensielle forsøksplanar blir forsøket avslutta når resultatet av ein interim (mellombels)-test syner seg å bli “signifikant”. For å oppnå eit reelt, totalt signifikansnivå av...
Lehmann EH, Sandvik H
10.08.1996
Tabellar til beinveges avlesing Sammendrag For å finna ut det minste talet forsøkspersonar som trengst til eit klinisk forsøk, må ein først ta stilling til den venta differansen mellom dei to...