Lie SO

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lie SO

Lie SO
20.08.1999
Bedre helse for barn er avhengig av mer forskning I Norge bor vel 4,3 millioner mennesker. Om lag 20% av disse er under 15 år. Det er en banal sannhet at barn er vår fremtid. Hos dyr er omsorgen og...
Seim AR, Godal T, Lie SO
10.01.1997
Sammendrag Artikkelen omtaler og oppsummerer en internasjonal rapport om verdens forskningsbehov, basert på en analyse av sykdomsbyrde som innbefatter både morbiditet og mortalitet. Rapporten bruker...
Zeller B, Lie SO
10.08.1996
Hvor mye utredning og behandling er meningsfull? Sammendrag Immuntrombocytopenisk purpura er en postinfeksiøs trombocytopeni med generalisert blødningstendens. Sykdommen er hos barn oftest...