Høyde, vekt og kroppsmasseindeks for menn og kvinner i alderen 40-42 år

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Høyde- og vektdata fra tuberkuloseundersøkelsen i 1963-75 og hjerte- og karundersøkelsene i 1974-95 er sammenstilt.Alle menn og kvinner i alder 40-42 år i samtlige fylker, unntatt Oslo, ble invitert til å delta. I 1963-72 ble førsteog i 1991-95 siste landsdekkende runde gjennomført. Mellom disse to perioder er gjennomsnittshøyden økt med 3,0 cm formenn og 2,7 cm for kvinner. Vekten er økt med henholdsvis 5,6 kg og 1,3 kg, mens kroppsmasseindeks (BMI) er økt med 0,9kg/m2 for menn og avtatt med 0,3 kg/m2 for kvinner.

  Kroppsmasseindeks har vært jevnt stigende for menn, mens det for kvinner har vært et U-formet forløp hvor nivået forsiste periode var litt lavere enn ved første. Andelen med kroppsmasseindeks over 30 kg/m2 er doblet for menn og var isiste periode 9,1%. For kvinner har andelen gått svakt ned til 8,4%. Eksrøykere hadde den høyeste kroppsmasseindeks,etterfulgt av aldri-røykere, mens røykere hadde den laveste kroppsmasseindeks i gjennomsnitt. Forskjellen mellomgjennomsnittsnivåene for tidligere og nåværende røykere var henholdsvis 0,9 og 0,7 kg/m2 for menn og kvinner.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media