Høyde, vekt og kroppsmasseindeks for menn og kvinner i alderen 40-42 år

Tverdal A Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Høyde- og vektdata fra tuberkuloseundersøkelsen i 1963-75 og hjerte- og karundersøkelsene i 1974-95 er sammenstilt. Alle menn og kvinner i alder 40-42 år i samtlige fylker, unntatt Oslo, ble invitert til å delta. I 1963-72 ble første og i 1991-95 siste landsdekkende runde gjennomført. Mellom disse to perioder er gjennomsnittshøyden økt med 3,0 cm for menn og 2,7 cm for kvinner. Vekten er økt med henholdsvis 5,6 kg og 1,3 kg, mens kroppsmasseindeks (BMI) er økt med 0,9 kg/m2 for menn og avtatt med 0,3 kg/m2 for kvinner.

Kroppsmasseindeks har vært jevnt stigende for menn, mens det for kvinner har vært et U-formet forløp hvor nivået for siste periode var litt lavere enn ved første. Andelen med kroppsmasseindeks over 30 kg/m2 er doblet for menn og var i siste periode 9,1%. For kvinner har andelen gått svakt ned til 8,4%. Eksrøykere hadde den høyeste kroppsmasseindeks, etterfulgt av aldri-røykere, mens røykere hadde den laveste kroppsmasseindeks i gjennomsnitt. Forskjellen mellom gjennomsnittsnivåene for tidligere og nåværende røykere var henholdsvis 0,9 og 0,7 kg/m2 for menn og kvinner.

Anbefalte artikler