Gjensidig evaluering av utdanningsavdelinger ved sykehus

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En velegnet metode for å bedre kvaliteten på spesialistutdanningen

  Sammendrag

  Den norske lægeforening har gjennomført et prøveprosjekt hvor fire sykehusavdelinger parvis har foretatt en gjensidigevaluering av utdanningsvirksomheten ved avdelingene. To avdelinger ved samme type sykehus innenfor samme fag harsamarbeidet. Resultatene viste at alle avdelingene hadde et forbedringspotensial.

  Evalueringen avdekket mangler ved samtlige utdanningsavdelinger. Avdekkingen av mangler synes ikke å ha medførtnegative reaksjoner, men snarere gitt inspirasjon og ideer til videreutvikling og forbedring av egneutdanningsoppleggfor spesialistkandidater. I tillegg til de rent målbare resultatene har prosjektet hevet bevisstheten med henblikk påutdanningsspørsmål ved avdelingene generelt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media