Gjensidig evaluering av utdanningsavdelinger ved sykehus

Brinchmann-Hansen Å, HoftvedtBO, Øien IJ, Skoglund E Om forfatterne
Artikkel

En velegnet metode for å bedre kvaliteten på spesialistutdanningen

Sammendrag


Den norske lægeforening har gjennomført et prøveprosjekt hvor fire sykehusavdelinger parvis har foretatt en gjensidig evaluering av utdanningsvirksomheten ved avdelingene. To avdelinger ved samme type sykehus innenfor samme fag har samarbeidet. Resultatene viste at alle avdelingene hadde et forbedringspotensial.

Evalueringen avdekket mangler ved samtlige utdanningsavdelinger. Avdekkingen av mangler synes ikke å ha medført negative reaksjoner, men snarere gitt inspirasjon og ideer til videreutvikling og forbedring av egneutdanningsopplegg for spesialistkandidater. I tillegg til de rent målbare resultatene har prosjektet hevet bevisstheten med henblikk på utdanningsspørsmål ved avdelingene generelt.

Anbefalte artikler