Brinchmann-Hansen Å

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Brinchmann-Hansen Å

Brinchmann-Hansen Å, HoftvedtBO, Øien IJ, Skoglund E
10.08.1996
En velegnet metode for å bedre kvaliteten på spesialistutdanningen Sammendrag Den norske lægeforening har gjennomført et prøveprosjekt hvor fire sykehusavdelinger parvis har foretatt en gjensidig...
Brinchmann-Hansen Å
20.02.1996
De medisinske fakultetene ved universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø er i et brev fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet informert om at Stortinget har vedtatt at det skal...