Infeksjonssykdommer under flommen på Østlandet 1995

Aavitsland P, Iversen BG, Krogh T, Fonahn W, Lystad A Om forfatterne
Artikkel

Forebygging og forekomst

Sammendrag


Under vårflommen på Østlandet 1995 var Statens institutt for folkehelse (Folkehelsa) bekymret for sammenbrudd eller forurensing av vannforsyningen. Vi vurderte at det var en reell fare for enkelttilfeller av mage- og tarminfeksjoner og fryktet større utbrudd. Vi assisterte kommunene med forebygging gjennom råd til vannverkseierne og kommunelegene og informasjon til publikum.

I flomperioden og en tid etter mottok ikke Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) noen varsler om utbrudd. Insidensen av akutt mage- og tarmsykdom, målt i den summariske delen av MSIS, var like høy i de flomrammede kommunene som i de andre kommunene i samme fylker. Seks tilfeller av campylobacteriose og ett tilfelle av giardiasis med sannsynlig smittested i flomkommunene ble meldt nominativt til MSIS. Dette er ikke flere tilfeller enn forventet.

Vi konkluderer at flommen ikke førte til noen betydelig økning av insidensen av de aktuelle smittsomme sykdommene. Dette kan sannsynligvis langt på vei tilskrives tiltakene for å sikre vannforsyningen.

Anbefalte artikler