Infeksjonssykdommer under flommen på Østlandet 1995

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Forebygging og forekomst

  Sammendrag

  Under vårflommen på Østlandet 1995 var Statens institutt for folkehelse (Folkehelsa) bekymret for sammenbrudd ellerforurensing av vannforsyningen. Vi vurderte at det var en reell fare for enkelttilfeller av mage- og tarminfeksjoner ogfryktet større utbrudd. Vi assisterte kommunene med forebygging gjennom råd til vannverkseierne og kommunelegene oginformasjon til publikum.

  I flomperioden og en tid etter mottok ikke Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) noen varsler om utbrudd.Insidensen av akutt mage- og tarmsykdom, målt i den summariske delen av MSIS, var like høy i de flomrammede kommunenesom i de andre kommunene i samme fylker. Seks tilfeller av campylobacteriose og ett tilfelle av giardiasis medsannsynlig smittested i flomkommunene ble meldt nominativt til MSIS. Dette er ikke flere tilfeller enn forventet.

  Vi konkluderer at flommen ikke førte til noen betydelig økning av insidensen av de aktuelle smittsomme sykdommene.Dette kan sannsynligvis langt på vei tilskrives tiltakene for å sikre vannforsyningen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media