Akuttbehandling av hjerneslagpasienter - hva gjør kommunehelsetjenesten?

Bugge P, Romøren TI Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Har ny kunnskap om akuttbehandling av hjerneslagpasienter ført til endrede rutiner i kommunehelsetjenesten? Hva slags sykehusavdelinger legges slagpasienter inn i for tiden?

I artikkelen drøftes disse spørsmålene basert på data fra telefonintervju med Kommunelege I i et representativt utvalg på 77 norske kommuner.

60% av kommunelegene oppgir at innleggelsespraksis har endret seg i mer liberal retning i løpet av de fem siste årene. Flere pasienter med lettere slag legges inn. 34% mener at innleggelsespraksis er uendret, 1% at den er strengere.

Ifølge kommunelegene er det store ulikheter i primærlegenes konkrete rutiner ved akutte hjerneslag, så som prosedyrer ved transport, håndtering av TIA og behandling av sykehjemspasienter med nyoppstått hjerneslag.

Svarene viser også at 26% av pasientene har mulighet for innleggelse i slagenhet. Det vanligste er ordinære medisinske sengeposter. Dette er eneste akuttilbud for 59% av pasientene.

Anbefalte artikler