Bugge P

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bugge P

Bugge P, Romøren TI
20.06.1996
Sammendrag Har ny kunnskap om akuttbehandling av hjerneslagpasienter ført til endrede rutiner i kommunehelsetjenesten? Hva slags sykehusavdelinger legges slagpasienter inn i for tiden? I artikkelen...
Bugge P, Romøren TI
20.06.1996
Status, utviklingstrekk og samarbeidsaspekter Sammendrag I artikkelen beskrives status for rehabiliteringstilbudet for slagpasienter i Norge basert på data fra høsten 1994. Vi telefonintervjuet...